FANDOM


Istoty najbliższe bogom, służą tylko najsilniejszym z książąt, wymaga Koszar 40. Poziomu.